×
 

Hoppa till innehållet

YH är en förkortning för yrkeshögskola

Yrkeshögskolan erbjuder eftergymnasiala yrkesutbildningar även kallade YH-utbildningar. Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid.

I Sverige är det Myndigheten för yrkeshögskolan som varje år beslutar om vilka YH-utbildningar som ska få starta i Sverige. Ett kriterium för att utbildningen ska beviljas start är att kompetensen är efterfrågad bland näringslivet. Det gör att du som söker en YH-utbildning kan vara säker på att de kunskaper du lär dig också efterfrågas av arbetsgivare, både nu och framöver.

Ledningsgruppens roll inom YH

För att bedriva yrkeshögskoleutbildningar krävs att det finns en ledningsgrupp kopplad till varje utbildning. Ledningsgruppen består bland annat av representanter från branschen. På så vis har varje utbildning alltid en stark koppling till näringslivet.

LIA

De allra flesta YH-utbildningar har en eller flera praktikperioder, även kallade LIA (Lärande-i-arbete). LIA medför en unik möjlighet för de studerande att få praktisera sina nyvunna kunskaper direkt på företagen. Det är också en bra källa till nya kontakter inom branschen. Många studerande får sitt första jobb efter examen på det företag där man genomför sin LIA.

Mer information?

Vill du läsa mer om YH kan du med fördel göra det på Myndighetens egen sida.

Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar ständigt tillsammans med våra studerande, vår personal och branschen för att våra Yh-utbildningar ska leva upp till ställda förväntningar. 

Som en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver, genomför vi också en studerandeenkät två gånger per år. Denna undersökning ger oss indikationer på upplevd kvalitet av våra utbildningar. Studerandeenkäten går till så att våra studerande får svara på ett antal frågor om hur de upplever sin studietid hos oss. Nedan redovisar vi delar utav enkäten gällande nöjdhet och rekommendationsgrad.

Resultat från studerandeenkäten

 • Rekommendationsgrad: 91%
  Nöjdhet: 89%
  Examensgrad: 78%
  Andel i arbete efter 6 mån: 89%
  Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 97%

 • Rekommendationsgrad: 91%
  Nöjdhet: 93%
  Examensgrad: 71%
  Andel i arbete efter 6 mån: 86%
  Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 99%

 • Rekommendationsgrad: 95%
  Nöjdhet: 94%
  Examensgrad: 78%
  Andel i arbete efter 6 mån: 89%
  Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 99%

 • Rekommendationsgrad: 94%
  Nöjdhet: 93%
  Examensgrad: 82%
  Andel i arbete efter 6 mån: 87%
  Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 97%

 • Rekommendationsgrad: 95%
  Nöjdhet: 93%
  Examensgrad: 79%
  Andel i arbete efter 6 mån: 88%
  Andel i arbete som överensstämmer med utbildningen: 93%