Om Spelprogrammerare

Spelprogrammerare på The Game Assembly är en utbildning som lär ut C++ med en läroplan skriven av spelutvecklare från branschen. Utbildningen börjar med grunderna i C++ och teoretisk programmering och slutar med avancerad programmering. Du kommer under utbildningen att få utveckla din egen spelmotor och tillsammans med de andra disciplinerna på skolan bygga åtta spel, från vision till färdigt spel.

Utbildningstyp Program

Studieform Klassrum

Studieort Stockholm, Malmö

Omfattning 110 veckor eller 2,5 år

Studiestart 28 augusti 2023

Språk Svenska

Antal platser 38

Studieort Stockholm, Malmö

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en spelprogrammerare?

Som spelprogrammerarare blir din uppgift att skriva koden som ger spelet liv. Du bygger bland annat ramar och funktioner som tar spelet från idé till spelbart spel. För att lyckas med detta behöver du ha kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna inom spelutveckling.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som:

 • Spelprogrammerare
 • Gameplay-programmerare
 • Tools-programmerare
 • Nätverksprogrammerare.

Du har även möjlighet att arbeta som en mer allmän programmerare på företag som inte gör spel.

Unikt hos oss på The Game Assembly är att du lär dig utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel som skapas tillsammans med de andra disciplinerna hos oss.

Under utbildningen

Utbildningen till Spelprogrammerare ger dig kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna inom spelutveckling. Den tillämpade matematiken som du lär dig under det första året kommer du att använda under hela utbildningen och utveckla med tiden. Du lär dig bland annat C++-programmering AI, scripting, mjukvaruutveckling och nätverk. Du lär dig även att utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel som skapas tillsammans med de andra disciplinerna på The Game Assembly. Detta arbetssätt utgör ett unikt koncept som inte finns på någon annan utbildning inom spelprogrammering i Sverige.

Att arbeta tillsammans i dessa större projekt med hjälp av smidig projektledning är en viktig del av utbildningen. Detta då all spelutveckling sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en Spelprogrammerare från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom också förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa.

Utbildningens kurser

Utbildningen är totalt 550 yh-poäng.

Här nedan ser du vilka kurser som ingår i utbildningen samt hur många poäng varje kurs är.

 • Teoretisk programmering (15 yh-poäng)
 • Introduktion: Programmering i C++ (20 yh-poäng)
 • Fördjupning: Programmering i C++ (15 yh-poäng)
 • Linjär algebra med fokus på 3D-matematik (15 yh-poäng)
 • Objektorienterad programmering och design (15 yh-poäng)
 • Datastrukturer och algoritmer (15 yh-poäng)
 • Spelorienterade datastrukturer och algoritmer (10 yh-poäng)
 • Designmönster för spelutveckling (5 yh-poäng)
 • Verktygsutveckling (10 yh-poäng)
 • Spelskriptning, implementation och design (10 yh-poäng)
 • Tillämpad nätverksprogrammering (15 yh-poäng)
 • Tillämpad artificiell intelligens (10 yh-poäng)
 • Tillämpad grafikprogrammering (20 yh-poäng)
 • Tillämpad mjukvaruutveckling (15 yh-poäng)
 • Specialisering (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

 


Totalt: 550 yh-poäng
5 yh-poäng motsvarar en vecka

Inspiration från utbildningen

Solsystemet - del av kursen linjär algebra.
Solsystemet - del av kursen linjär algebra.

Inför ansökan

Behörighet

För att söka till Spelprogrammerare behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Programmering 1
 • minst betyget E i Matematik 3b/3c

Digitalt test hemma
I slutet av maj får alla behöriga sökande tillgång till ett digitalt test som omfattar frågor i matematik, logik och programmering (baserat på de särskilda förkunskapskraven).

Intervju
De sökande med högst poäng på det digitala testet bjuds in till intervjuer och ytterligare tester på The Game Assembly. Mer information om vad dessa innebär får de som blir kallad till intervju.

De 38 med högst resultat erbjuds en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 

Vänligen observera att urvalsprocessen ser annorlunda ut vid eventuell sen anmälan. Då tillämpas varken digitalt prov eller intervju.

Rangordning vid sen anmälan
Om det blir aktuellt att öppna en utbildning för sen anmälan kommer din ansökan att rangordnas enligt den ordning den inkommer. Det innebär att om du är först in med din ansökan så är det du som först blir antagen då det finns en plats ledig. Din ansökan behöver dock vara komplett och du måste fortfarande vara bedömd behörig till utbildningen.

Urvalsprov?
Vid sen anmälan tillämpas ingen urvalsprocess i form av digitalt prov eller intervjuer, vilket är fallet vid ordinarie ansökningsperiod.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

FAQ

Du kanske också är intresserad av dessa utbildningar:

Technical Artist
Längd: 1,5 år
Ort: Malmö

Leveldesigner
Längd: 2,5 år
Studieort: Stockholm, Malmö

Lämna en intresseanmälan

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

Ditt samtycke
Jag samtycker till att mina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR lagstiftning och Academedias personuppgiftspolicy för att The Game Assembly ska kunna registrera och behandla min intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Personuppgiftshantering
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här [Personuppgifter och cookies]. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss [malmo@thegameassembly.se].