Om Spelprogrammerare

Spelprogrammerare på The Game Assembly är en utbildning som lär ut C++ med en läroplan skriven av spelutvecklare från branschen. Utbildningen börjar med grunderna i C++ och teoretisk programmering och slutar med avancerad programmering. Du kommer under utbildningen att få utveckla din egen spelmotor och tillsammans med de andra disciplinerna på skolan bygga åtta spel, från vision till färdigt spel.

Utbildningstyp Program

Studieform Klassrum

Omfattning 110 veckor eller 2,5 år

Ansökningsperiod 1 feb – 5 maj 2024

Studiestart 26 aug, 2024

Språk Svenska

Antal platser 38

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en spelprogrammerare?

Som spelprogrammerarare blir din uppgift att skriva koden som ger spelet liv. Du bygger bland annat ramar och funktioner som tar spelet från idé till spelbart spel. För att lyckas med detta behöver du ha kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna inom spelutveckling.

 • Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som:

  • Spelprogrammerare
  • Gameplay-programmerare
  • Tools-programmerare
  • Nätverksprogrammerare.

  Du har även möjlighet att arbeta som en mer allmän programmerare på företag som inte gör spel.

 • Unikt hos oss på The Game Assembly är att du lär dig utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel som skapas tillsammans med de andra disciplinerna hos oss.

Under utbildningen

Utbildningen till Spelprogrammerare ger dig kunskap om de vanligaste datastrukturerna och algoritmerna inom spelutveckling. Den tillämpade matematiken som du lär dig under det första året kommer du att använda under hela utbildningen och utveckla med tiden. Du lär dig bland annat C++-programmering AI, scripting, mjukvaruutveckling och nätverk. Du lär dig även att utveckla din egen spelmotor som sedan används i de spel som skapas tillsammans med de andra disciplinerna på The Game Assembly. Detta arbetssätt utgör ett unikt koncept som inte finns på någon annan utbildning inom spelprogrammering i Sverige.

Att arbeta tillsammans i dessa större projekt med hjälp av smidig projektledning är en viktig del av utbildningen. Detta då all spelutveckling sker tvärdisciplinärt och agilt. Vårt mål är att en Spelprogrammerare från The Game Assembly ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller och därigenom också förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa.

Please note:
This program is taught in Swedish

Utbildningens kurser

Utbildningen är totalt 550 yh-poäng.
5 yh-poäng motsvarar en vecka

Här nedan ser du vilka kurser som ingår i utbildningen samt hur många poäng varje kurs är. Vänligen observera att uppdelningen per termin är ungefärlig, samt att detta kan komma att uppdateras.

 • TERMIN 1

  • Introduktion: Programmering i C++ (35 yh-poäng)
  • Fördjupning: Programmering i C++ (15 yh-poäng)
  • Linjär algebra med fokus på 3D-matematik (20 yh-poäng)
  • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
  • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)

   


   

  TERMIN 2

  • Mjukvaruarkitetur och designmönster (10 yh-poäng)
  • Designmönster för spelutveckling (10 yh-poäng)
  • Datastrukturer och algoritmer (25 yh-poäng)
  • Tillämpad grafikprogrammering (25 yh-poäng)
  • Spelprojekt 3 (30 yh-poäng)
  • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)

   


   

  TERMIN 3

  • Verktygsutveckling (10 yh-poäng)
  • Tillämpad artificiell intelligens (10 yh-poäng)
  • Tillämpad mjukvaruutveckling (15 yh-poäng)
  • Spelprojekt 5 (10 yh-poäng)
  • Spelprojekt 6 (25 yh-poäng)

   


   

  TERMIN 4

  • Spelskriptning, implementation och design (10 yh-poäng)
  • Tillämpad nätverksprogrammering (10 yh-poäng)
  • Specialisering och Portfolio (15 yh-poäng)
  • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
  • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)

   


   

  TERMIN 5 & 6

  • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Inspiration från utbildningen

En GIF som visar hur en spelprogrammerare arbetar med matematik och kod för att få element, i detta fall grunden till ett solsystem, att röra på sig.
Solsystemet - del av kursen linjär algebra.
En GIF som visar hur en spelprogrammerare arbetar för att få element, i detta fall planeter i ett solsystem, att röra på sig.
Solsystemet - del av kursen linjär algebra.

Inför ansökan

Behörighet

För att söka till Spelprogrammerare behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Programmering 1
 • minst betyget E i Matematik 3b/3c
 • Digitalt test hemma
  I slutet av maj får alla behöriga sökande tillgång till ett digitalt test som omfattar frågor i matematik, logik och programmering (baserat på de särskilda förkunskapskraven).

  Intervju
  De sökande med högst poäng på det digitala testet bjuds in till intervjuer och ytterligare tester på The Game Assembly. Mer information om vad dessa innebär får de som blir kallad till intervju.

  De 38 med högst resultat erbjuds en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

 • Rangordning vid sen anmälan
  Om det blir aktuellt att öppna en utbildning för sen anmälan kommer din ansökan att rangordnas enligt den ordning den inkommer. Det innebär att om du är först in med din ansökan så är det du som först blir antagen då det finns en plats ledig. Din ansökan behöver dock vara komplett och du måste fortfarande vara bedömd behörig till utbildningen.

  Urvalsprov?
  Vid sen anmälan tillämpas ingen urvalsprocess i form av digitalt prov eller intervjuer, vilket är fallet vid ordinarie ansökningsperiod.

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Ansökningsprocessen

Läs mer om ansökningsprocessen och hur du ansöker på vår sida om ansökan.

(Considering applying as an international applicant? Read more here ▷)

FAQ

 • Det bästa du kan göra inför antagningstesterna är att fräscha upp dina kunskaper i Programmering 1, Matematik 3b/3c. Innehållet i proven motsvarar högskoleprovets matematik, därför kan det vara bra att göra gamla prov för att förbereda dig inför provet. Titta extra noga på NOG-delen på gamla högskoleprov, då de prövar förmågan att tänka logiskt med hjälp av matematiska problem.

  Fortsätt utforska och testa för att lära dig nya saker. I början av spelutbildningen kommer vi att arbeta i spelmotorn Unity, som är gratis att ladda hem, och det finns mängder med tutorials på nätet. Ett sätt att lära sig mer är att ladda ner motorn och prova på att använda den redan innan utbildningens start. Det huvudsakliga programmet vi kommer att använda för programmering i utbildningen är Visual Studio. Detta är även gratis och tillgängligt att ladda ner hemma.

  Om du är obekant med konceptet “class” inom programmering, ta en snabb titt på detta då detta brukar vara den första stora tröskeln för många som är nya inom programmering. Här är två tips på tutorials från cplusplus.com och YouTube.

  Även om utbildningen ges på svenska så ingår en hel del litteratur på engelska. Om du är ovan vid att läsa böcker om kod och/eller på engelska så rekommenderar vi även att du börjar träna din läsvana redan innan utbildningen. Den första boken på utbildningen är ”C++ Primer” (ISBN: 9780321714114).

 • Sökande till spelprogrammering kommer först att genomföra ett digitalt test hemifrån. De med högst poäng kommer sedan att bli kallade på intervju och få genomföra test på plats.

  Programmeringstestet genomförs inte i något speciellt språk, utan innehåller mer generella programmeringsfrågor.

 • Spelprogrammerare skriver kod som gör handlingar i spelet möjliga. Detta handlar om att ta det material som skapats och ge det liv. Spelprogrammerare kan även utveckla olika inriktningar i arbetslivet såsom AI, Engine, Gameplay, Tools med mera.

 • Nej, för att ansöka till spelprogrammerare krävs ingen portfolio. I stället genomför de sökande ett antal tester som antagningsprov.

 • För behörighet till utbildningen krävs Programmering 1 eller motsvarande utbildning. Under utbildningens gång så kommer du även att lära dig programmeringsprinciper från grunden.

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen samt godkänt betyg följande kurser:

  1. Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
  2. Minst godkänt i Engelska 6 eller motsvarande
  3. Minst godkänt i Matematik 3b/3c eller Matematik C
  4. Minst godkänt i Programmering 1 eller motsvarande

  Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet hittar du här.

Möt våra utbildare

 • Albin Esko

  Utbildare | Spelprogrammering Malmö

 • Axel Godman

  Utbildare | Spelprogrammering Stockholm

 • Björn Ottosson

  Utbildare | Spelprogrammering Stockholm

 • Daniel Borgshammar

  Utbildare | Spelprogrammering Malmö

 • Folke Stövring-Nielsen

  Utbildare | Spelprogrammering Stockholm

 • Qrikko Lindström

  Utbildare | Spelprogrammering Stockholm

 • Tommie Hansmar

  Utbildare | Spelprogrammering Malmö

Du kanske också är intresserad av dessa utbildningar:

Lämna en intresseanmälan

Då kommer vi bland annat hjälpa dig ha koll på viktiga datum kopplat till ansökningsprocessen.

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta malmö@thegameassembly.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.