Om Procedural Artist

Utbildningen till Procedural Artist är en helt ny utbildning på The Game Assembly. Den är framtagen tillsammans med representanter från spelbranschen och är unik i sitt slag i Skandinavien. Behovet av denna yrkesroll har bland annat vuxit fram i takt med att spel blir allt mer avancerade och användarnas krav på större digitala världar växer. Procedurellt skapande är ett arbetssätt som på senare år anammats inom spelutveckling för att möta efterfrågan på växande virtuella miljöer.


"Game projects often strive to be bigger and better in many aspects and this is where procedural approaches play a crucial role. Unreal Engine's latest highlighted feature, Procedural Content Generation Framework,  is a great testament to this.

The games industry will definitely need more developers with knowledge of procedural workflows and pipelines in the future."

— KOSTAS, LEAD TECHNICAL ARTIST PÅ ERNST&BORG


Utbildningstyp Program

Studieform Klassrum

Studieort Stockholm

Omfattning 110 veckor eller 2,5 år

Studiestart 28 augusti 2023

Ansökningsperiod Stängd för ansökan

Språk Svenska

Antal platser 16

Studieort Stockholm

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en Procedural Artist?

I rollen som Procedural Artist kommer du att kombinera visuellt skapande med tekniskt kunnande. Med andra ord kommer du t.ex. att skapa algoritmer och regler som på ett mycket snabbt och effektivt sätt hjälper dig att nå din artistiska vision för spelet. Förutom kunskaper inom 3D grafik, procedurellt skapande i Houdini och skriptning kommer du bland annat att arbeta med riggning, animation och specialeffekter. Rollen är en specialiserad roll, men dina kunskaper kommer att sträcka sig över flera olika discipliner.

Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som:

 • Houdini Artist
 • Procedural Artist
 • Procedural Technical Artist
 • Tech Artist

Utbildningen till Procedural Artist är en helt ny utbildning på The Game Assembly. Den är framtagen tillsammans med representanter från spelbranschen och är unik i sitt slag i Skandinavien.

Under utbildningen

Utbildningen pågår under 2,5 år och innefattar områden såsom scripting, rigging, shaders, vfx och spelmotorer. Utöver detta lär du dig att utveckla spel från första idé till spelbart spel enligt samma arbetsmetodik som företag i branschen använder.

Under utbildningen bygger du sex spel tillsammans med de andra disciplinerna på skolan.

Du avslutar din utbildning med en 30 veckor lång praktikperiod på ett spelföretag, där du kommer ha möjlighet att använda dig av dina kunskaper och förfina dina färdigheter ytterligare.

Utbildningens kurser

Utbildningen är totalt 550 yh-poäng.

Här nedan ser du vilka kurser som ingår i utbildningen samt hur många poäng varje kurs är.

 • 3D Introduktion: Grundläggande (20 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (LiA) (150 yh-poäng)
 • Matematik: Grundläggande: Vektorer (10 yh-poäng)
 • Procedural Content: Avancerad: Produktionsprojekt (20 yh-poäng)
 • Procedural Content: Avancerad: Specialisering (35 yh-poäng)
 • Procedural Content: Avancerad: Visuella effekter (15 yh-poäng)
 • Procedural Content: Fördjupning: Förproduktionsprojekt (20 yh-poäng)
 • Procedural Content: Fördjupning: Realtidsmotorer (25 yh-poäng)
 • Procedural Content: Fördjupning: Visuella effekter (15 yh-poäng)
 • Procedural Content: Grundläggande: Materials & shaders (10 yh-poäng)
 • Procedural Content: Grundläggande: Modellering (20 yh-poäng)
 • Programmering: Grundläggande: Verktygsutveckling (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (45 yh-poäng)
 • Technical animation: Fördjupning (10 yh-poäng)
 • Technical animation: Introduktion (10 yh-poäng)

 


Totalt: 550 yh-poäng
5 yh-poäng motsvarar en vecka


"På Embark tror vi att procedurell art är framtiden inom spelskapandet, och det är så vi till stor del bedriver vår verksamhet. Mer kunskap inom detta, relativt nya, ämne kommer vara positivt för utvecklingen av spelstudios och spel."

—TERRI, EMBARK STUDIOS


Inför ansökan

Behörighet

För att söka till Procedural Artist behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier*
 • minst betyget E i Engelska 6
 • minst betyget E i Matematik 2

Utöver dina betyg behöver du även skicka in en portfolio med det bästa och det senaste material du har skapat. Portfolion ska omfatta max 5 verk som presenteras i video eller bilder.

Vi bedömer materialet efter följande kriterier:

 • Kreativitet i tekniska lösningar
 • 3D-tekniska kunskaper
 • Förmåga att uttrycka form, rymd, proportioner, linje, färg, perspektiv och komposition
 • Förmåga att enkelt och tydligt beskriva tekniska lösningar
 • Förmåga att kommunicera med bild

Urvalsprococess

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till intervjuer och vidare tester. Mer information om hur dessa genomförs finns på ansökningssidan.

De 16 sökande med högst sammanlagd poäng på de särskilda proverna blir erbjuden en plats på utbildningen. En reservlista upprättas.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

FAQ

Du kanske också är intresserad av dessa utbildningar:

Technical Artist
Längd: 1,5 år
Ort: Malmö

Leveldesigner
Längd: 2,5 år
Studieort: Stockholm, Malmö

Spelgrafiker
Längd: 2,5 år
Studieort: Stockholm, Malmö

Lämna en intresseanmälan

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

Ditt samtycke
Jag samtycker till att mina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR lagstiftning och Academedias personuppgiftspolicy för att The Game Assembly ska kunna registrera och behandla min intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Personuppgiftshantering
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här [Personuppgifter och cookies]. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss [malmo@thegameassembly.se].