Om Leveldesigner

För att bli en bra Leveldesigner så måste du bli bekväm med de tre grundpelarna: teknik, design och grafik. Insikt i spelmotorns tekniska begränsningar är viktig därför att det gör att du vet hur stora världar du kan bygga, hur du kan skripta events och hur du går tillväga för att blåsa liv i dina skapelser. Därefter är en mångfasetterad inblick i vad det innebär att designa flöden och upplevelser avgörande för din framgång som leveldesign. Du behöver också arbeta upp ett grafiskt öga så att du kan sätta en god komposition på alla olika objekt som du pusslar ihop din spelvärld med.

Utbildningstyp Program

Studieform Klassrum

Studieort Stockholm, Malmö

Omfattning 110 veckor | 2,5 år

Studiestart 28 augusti 2023

Ansökningsperiod Stängd för ansökan

Språk Svenska

Antal platser 16

Studieort Stockholm, Malmö

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en leveldesigner?

En Leveldesigner skapar världen som spelaren rör sig i. Denna värld måste inte alltid vara en simulerad verklighet med hus, vägar och skogar utan det finns även leveldesigners som utvecklar pusselspel och mer abstrakta upplevelser. Därför använder olika företag Leveldesigners på olika sätt.

Gemensamt för Leveldesigners är att de älskar att skapa ”player stories” och sätta flödet i banor.

Du kommer att scripta upp lättare system för att få banan att fungera korrekt samtidigt som du bygger upp banan till en konceptuell nivå. Andra roller inom teamet gör de mer grundläggande systemen och grafiska komponenterna. Din roll blir sedan att placera ut dessa och binda samman dem i spelvärlden.

Du är inte rädd för att prata med många olika personer för att lösa gemensamma problem. Ett nära samarbete med övriga roller i projekten är helt grundläggande för ett lyckat spel. Du driver också gärna spelidéer och är mån om att de ska bli så kompletta och bra som möjligt.

Med andra ord är du en arkitekt som gillar att vara en del i något större och samarbeta för att få alla komponenter att fungera.

På Leveldesignutbildningen på The Game Assembly ger vi dig möjlighet att specialisera dig.

Utöver den klassiska Leveldesignern, finns det även utrymme att fördjupa sig och inrikta sig på bland annat Technical Designer eller World Designer

Under utbildningen

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Av den anledningen är vårt mål att en Leveldesigner från TGA ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller, och därigenom också förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Under utbildningen skapar de studerande på utbildningen åtta spel tillsammans med de andra disciplinerna, från första idé till spelbart spel enligt den arbetsmetodik som används av företagen i branschen.

Utbildningens kurser

Utbildningen är totalt 550 yh-poäng.

Här nedan ser du vilka kurser som ingår i utbildningen samt hur många poäng varje kurs är.

 • Introduktion: Spelgrafik (25 yh-poäng)
 • Introduktion: Leveldesign (15 yh-poäng)
 • Introduktion: Skriptning (20 yh-poäng)
 • Fördjupning: Världsbyggande (15 yh-poäng)
 • Fördjupning: Leveldesign (15 yh-poäng)
 • Fördjupning: Teknisk Design (30 yh-poäng)
 • Avancerad: Leveldesign (25 yh-poäng)
 • Avancerad: Skriptning (20 yh-poäng)
 • Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)
 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

 


Totalt: 550 yh-poäng
5 yh-poäng motsvarar en vecka

Studerandeverk

Av Svante Liven | LD
Av Simon Isacsson Andersen | LD
Av Jacob Tjernström | LD
Av Claudia Sjöbeck | LD

Inför ansökan

Behörighet

För att söka till Leveldesigner behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • minst betyget E i Engelska 6 (eller motsvarande)

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker även skicka in en portfolio.

Med din ansökan ska du även bifoga en portfolio bestående av två delar.

1. Designa ett speläventyr utifrån specifika förutsättningar. Observera att dessa förutsättningar skiljer sig åt från år till år. Instruktioner kring detta får du tillgång till du när du registrerar din ansökan i vår ansökningsportal.

2. Frivilligt: Upp till fem verk där du visar på din kreativa förmåga. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara ett leveldesignat projekt utan verken kan även bestå av exempelvis fotograferier, arkitektur, målningar, animering eller modellering.

Under urvalsprocessen till Leveldesign går vi igenom alla insända dokument. Betyg och intyg granskas för att se att behörighetskraven uppfylls.

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till en intervju på The Game Assembly. Intervjun ska bekräfta att det är den sökande som har gjort portfolion, samt ge underlag för att bedöma om den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Vid intervjuerna bedöms bland annat problemlösningsförmåga, förmåga att kommunicera och analysera ett givet spel utifrån ett tekniskt och estetiskt perspektiv.

Antagning

De 16 sökande med med högst poängsumma på portfolio och intervju erbjuds en plats på utbildningen. Reservlista upprättas.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

FAQ

Header: Jacob Tjernström

Du kanske också är intresserad av dessa utbildningar:

Spelprogrammerare
Längd: 2,5 år
Ort: Stockholm, Malmö

Technical Artist
Längd: 1,5 år
Ort: Malmö

Procedural Artist
Längd: 2,5 år
Studieort: Stockholm

Lämna en intresseanmälan

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

Ditt samtycke
Jag samtycker till att mina personuppgifter sparas och behandlas i enlighet med gällande GDPR lagstiftning och Academedias personuppgiftspolicy för att The Game Assembly ska kunna registrera och behandla min intresseanmälan samt skicka ut riktad information och marknadsföring.

Personuppgiftshantering
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här [Personuppgifter och cookies]. Du kan närsomhelst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss [malmo@thegameassembly.se].