Om Leveldesigner

För att bli en bra Leveldesigner så måste du bli bekväm med de tre grundpelarna: teknik, design och grafik. Insikt i spelmotorns tekniska begränsningar är viktig därför att det gör att du vet hur stora världar du kan bygga, hur du kan skripta events och hur du går tillväga för att blåsa liv i dina skapelser. Därefter är en mångfasetterad inblick i vad det innebär att designa flöden och upplevelser avgörande för din framgång som leveldesign. Du behöver också arbeta upp ett grafiskt öga så att du kan sätta en god komposition på alla olika objekt som du pusslar ihop din spelvärld med.

Utbildningstyp Program

Studieform Klassrum

Studieort Stockholm, Malmö

Omfattning 110 veckor | 2,5 år

Ansökningsperiod 1 feb – 5 maj 2024

Studiestart Aug, 2024

Språk Svenska

Antal platser 16

Kostnadsfri CSN-berättigad

Vad gör en leveldesigner?

En Leveldesigner skapar världen som spelaren rör sig i. Denna värld måste inte alltid vara en simulerad verklighet med hus, vägar och skogar utan det finns även leveldesigners som utvecklar pusselspel och mer abstrakta upplevelser. Därför använder olika företag Leveldesigners på olika sätt.

Gemensamt för Leveldesigners är att de älskar att skapa ”player stories” och sätta flödet i banor.

Du kommer att scripta upp lättare system för att få banan att fungera korrekt samtidigt som du bygger upp banan till en konceptuell nivå. Andra roller inom teamet gör de mer grundläggande systemen och grafiska komponenterna. Din roll blir sedan att placera ut dessa och binda samman dem i spelvärlden.

Du är inte rädd för att prata med många olika personer för att lösa gemensamma problem. Ett nära samarbete med övriga roller i projekten är helt grundläggande för ett lyckat spel. Du driver också gärna spelidéer och är mån om att de ska bli så kompletta och bra som möjligt.

Med andra ord är du en arkitekt som gillar att vara en del i något större och samarbeta för att få alla komponenter att fungera.

På Leveldesignutbildningen på The Game Assembly ger vi dig möjlighet att specialisera dig.

Utöver den klassiska Leveldesignern, finns det även utrymme att fördjupa sig och inrikta sig på bland annat Technical Designer eller World Designer

Under utbildningen

Gemensamt för all spelutveckling är att den sker tvärdisciplinärt och agilt. Av den anledningen är vårt mål att en Leveldesigner från TGA ska ha god insikt om vad det innebär att samarbeta med andra yrkesroller, och därigenom också förstå de möjligheter och begränsningar som är kopplade till dessa. Under utbildningen skapar de studerande på utbildningen åtta spel tillsammans med de andra disciplinerna, från första idé till spelbart spel enligt den arbetsmetodik som används av företagen i branschen.

Please note:
This program is taught in Swedish

Utbildningens kurser

Utbildningen är totalt 550 yh-poäng.
5 yh-poäng motsvarar en vecka

Här nedan ser du vilka kurser som ingår i utbildningen samt hur många poäng varje kurs är. Vänligen observera att uppdelningen per termin är ungefärlig, samt att detta kan komma att uppdateras.

 

TERMIN 1

 • Introduktion: Leveldesign (20 yh-poäng)
 • Introduktion: Spelgrafik (20 yh-poäng)
 • Introduktion: Skriptning (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 1 (10 yh-poäng)
 • Spelprojekt 2 (10 yh-poäng)

 


 

TERMIN 2

 • Fördjupning: Världsbyggande (20 yh-poäng)
 • Fördjupning: Leveldesign (20 yh-poäng)
 • Fördjupning: Teknisk Design (30 yh-poäng)
 • Spelprojekt 3 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 4 (20 yh-poäng)

 


 

TERMIN 3

 • Avancerad: Skriptning (20 yh-poäng)
 • Avancerad: Leveldesign (25 yh-poäng)
 • Spelprojekt 5 (20 yh-poäng)
 • Spelprojekt 6 (25 yh-poäng)

 


 

TERMIN 4

 • Specialisering (35 yh-poäng)
 • Spelprojekt 7 (40 yh-poäng)
 • Spelprojekt 8 (45 yh-poäng)

 


 

TERMIN 5 & 6

 • Lärande i arbete (150 yh-poäng)

Studerandeverk

Ett verk föreställande en fiktiv värld med väderkvarn skapat av en studerande på leveldesignutbildningen
Av Svante Liven | LD
Ett verk föreställande en karta över en bana skapat av en studerande på leveldesignutbildningen
Av Simon Isacsson Andersen | LD
Ett verk föreställande en bana skapat av en studerande på leveldesignutbildningen
Av Jacob Tjernström | LD
Ett verk föreställande en fiktiv flygande värld skapat av en studerande på leveldesignutbildningen
Av Claudia Sjöbeck | LD

Inför ansökan

Behörighet

För att söka till Leveldesigner behöver du ha:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
 • minst betyget E i Engelska 6 (eller motsvarande)

Förutom de förkunskapskrav som nämns ovan behöver du som söker även skicka in en portfolio.

Med din ansökan ska du även bifoga en portfolio bestående av två delar.

1. Designa ett speläventyr utifrån specifika förutsättningar. Observera att dessa förutsättningar skiljer sig åt från år till år. Instruktioner kring detta får du tillgång till du när du registrerar din ansökan i vår ansökningsportal.

2. Frivilligt: Upp till fem verk där du visar på din kreativa förmåga. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara ett leveldesignat projekt utan verken kan även bestå av exempelvis fotograferier, arkitektur, målningar, animering eller modellering.

Under urvalsprocessen till Leveldesign går vi igenom alla insända dokument. Betyg och intyg granskas för att se att behörighetskraven uppfylls.

De sökande med högst poäng på portfolion går vidare i urvalsprocessen, det vill säga till en intervju på The Game Assembly. Intervjun ska bekräfta att det är den sökande som har gjort portfolion, samt ge underlag för att bedöma om den sökande har möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Vid intervjuerna bedöms bland annat problemlösningsförmåga, förmåga att kommunicera och analysera ett givet spel utifrån ett tekniskt och estetiskt perspektiv.

Antagning

De 16 sökande med med högst poängsumma på portfolio och intervju erbjuds en plats på utbildningen. Reservlista upprättas.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Ansökningsprocessen

Läs mer om ansökningsprocessen och hur du ansöker på vår sida om ansökan.

(Considering applying as an international applicant? Read more here ▷)

FAQ

Möt våra utbildare

Header: Jacob Tjernström

Du kanske också är intresserad av dessa utbildningar:

En ögonblicksbild tagen ur en video som illustrerar hur en av våra spelprogrammerare får en fiktiv karaktär att röra på sig med hjälp av kod.

Spelprogrammerare
Längd: 2,5 år
Ort: Stockholm, Malmö

En ögonblicksbild tagen ur en video som illustrerar hur eld-effekter skapade av en technical artist kan se ut.

Technical Artist
Längd: 1,5 år
Ort: Malmö

En ögonblicksbild tagen ur en spelvideo som illustrerar hur procedurella effekter för ett spel kan se ut.

Procedural Artist
Längd: 2,5 år
Studieort: Stockholm

Lämna en intresseanmälan

Utbildningar

Hantering av personuppgifter

Genom att skicka in en intresseanmälan samtycker du till att få utskick om vald utbildning där vi informerar om utbildningen, viktiga datum och hur du ansöker. Vi kommer då att behandla ditt namn och din e-postadress med stöd av ditt samtycke fram tills att du återkallar samtycket, avregistrerar dig från våra utskick, eller på annat sätt invänder mot marknadsföringen.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta malmö@thegameassembly.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Klicka här för att läsa mer om dina rättigheter och hur vi hanterar personuppgifter.