×
 

Leveldesigners

STUDERANDE

En ögonblicksbild tagen ur en spelvideo som illustrerar hur procedurella effekter för ett spel kan se ut.

Procedural Artists

STUDERANDE

Spelanimatörer

STUDERANDE

Spelgrafiker

STUDERANDE

Spelprogrammerare

STUDERANDE

Technical artists

STUDERANDE