×
 

Hoppa till innehållet

Policy om integritet och kakor

Integritetspolicy


The Game Assembly är en del av Academedia. Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Hantering av personuppgifter vid intresseanmälan

De personuppgifter som vi behandlar om dig vid en intresseanmälan är ditt namn och din e-postadress. När du gör en intresseanmälan samtycker du till att vi skickar information, nyheter och marknadsföring om våra utbildningar. Detta baseras på vilka utbildningar du sökt eller visat intresse för.

När du skickar in en intresseanmälan samtycker du även till att vi använder informationen du angett i formuläret tillsammans med informationen du anger om du påbörjar en ansökan via YH-antagningen. Informationen vi använder från din ansökan är e-post, status och vald utbildning, syftet är att anpassa våra utskick så de blir mer relevanta för dig utifrån var i ansökningsprocessen du befinner dig.

Din e-postadress kan komma att delas med Metas och Googles plattformar i syfte att skapa anpassade målgrupper, det vill säga marknadsföra mot personer med liknande intressen.

Våra informationsutskick innehåller så kallade spårningspixlar, vilket är ett vanligt sätt för att se om utskicken blir öppnade av mottagarna. På ett liknande sätt kan vi även se om mottagarna klickar på länkarna samt vilka länkar de klickar på. Vi använder denna information främst för statistisk analys av våra utskick för att se hur vi kan förbättra utskicken så att de blir mer intressanta för mottagaren. Hanteringen av spårningspixlar sker med hjälp av Microsoft Dynamics

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i vårt system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta malmö@thegameassembly.se eller genom att klicka på avregistreringslänken som finns i alla utskick. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här [Cookiepolicy].

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här!

Personuppgiftsansvarig

TGA Utbildning AB, 56575-3901, Jungmansgatan 3, Malmö

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på:  dataskyddsombud@thegameassembly.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter

Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@thegameassembly.se  alternativt dataskydd@academedia.se.


Om kakor

Kakor är en liten textfil som innehåller information som ger tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära. Permanenta cookies ligger kvar under en bestämd tid efter att webbplatsen besökts. En temporär (sessionskaka) raderas när webbläsaren stängs ned.

Du kan själv genom vår cookie consent välja vilka kakor du accepterar. Vissa kakor, som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, kan du dock inte välja bort.

Vår webbplats använder cookies för specifika syften inom följande fyra huvudområden:

  • Nödvändiga kakor
  • Funktionskakor
  • Analyskakor
  • Marknadsföringskakor

Du hittar hela vår cookiepolicy här!