×
 

Ansökningsprocessen

Nedan hittar du information inför din ansökan till The Game Assembly.

Viktiga datum 2024

ANSÖKAN ÖPPNAR

1 Februari

DATUM FÖR ÖPPET HUS

Läs mer här:
Öppet hus 2023-2024

ANSÖKAN STÄNGER

5 Maj

ANSÖKNINGSBESKED

Förvänta dig besked i slutet av juni.

Ansökningsperioden för våra långa Yh-program med start under höstterminen sträcker sig vanligtvis mellan februari till maj. Datumen kan dock skilja sig något från år till år.

Considering applying as an international applicant?

Read more here ▷

Så här ansöker du

Ansökan i tre steg

1. Klicka dig in till ansökningsportalen

När du bestämt dig för vilken eller vilka utbildningar du vill ansöka till klickar du på ansökningsknappen. (Knappen finns endast tillgänglig när utbildningen är öppen för ansökan.) Du kommer då att slussas vidare till vår ansökningsportal: yh-antagning.se. Där behöver du registrera ett konto om det är första gång du besöker yh-antagning.se. Du som redan har ett konto kan dock logga in direkt.

2. Skapa din ansökan

Läs först ansökningsinstruktionen som du möts av på yh-antagning.se. Fyll sedan i fälten och ladda upp de ansökningshandlingar som vi efterfrågar.

Betyg

När det kommer till betyg är det viktigt att det går att se hela betygsdokumentet inkl. sidhuvud, sidfot och sidnumrering för att vi ska kunna bedöma din behörighet. Det ska även gå att utläsa betyg, kurskoder och poäng samt finnas en signatur från skolan.

För dig med utländska betyg ska både kopior på originalbetyg, översättning samt bedömning från Universitets- och högskolerådet (UHR) bifogas.

3. Skicka in din ansökan

Du lämnar in din ansökan först när du har laddat upp alla ansökningshandlingar du vill ska ingå i din ansökan (så som betyg och eventuella intyg). Alternativt efter att du meddelat oss att du vill komplettera senare i de fall du väntar på någon ansökningshandling. Detta meddelar du oss i meddelanderutan som finns i anslutning till ansökan.

Du som går sista året på gymnasiet har till sista kompletteringsdag på dig att färdigställa din ansökan gällande betyg. Datum för sista komplettering anges i samband med att du fyller i din ansökan. (Notera: Sista kompletteringsdag gäller inte för inlämning av portfolio)

CHECKLISTA

Detta ska din ansökan innehålla

✔ BETYG: Grundläggande behörighet

Betyg som styrker att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

✔ BETYG: Särskild behörighet

Betyg som styrker eventuellt krav särskild behörighet. (Anges på utbildningssidan.)

✔ PORTFOLIO

Bifoga din portfolio. Vänligen notera att merparten av våra utbildningar kräver portfolio i ansökan, men inte alla. (Anges på utbildningssidan.)

Du hittar mer information om behörighet och portfolio nedan.

Behörighet

Alla våra utbildningar kräver att du har grundläggande behörighet. Du behöver i de flesta fall även ha en särskild behörighet. Varje utbildning kan ha sina egna behörighetskrav och det är därför viktigt att du läser om vilka krav som gäller för just den utbildningen du vill söka. Det går att läsa mer om grundläggande behörighet och särskild behörighet nedan.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier har den som uppfyller något av nedan kriterier:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Läs mer här om den grundläggande behörigheten på Myndigheten för Yrkeshögskolans hemsida.

Om du saknar behörighet inom Matematik 2, Engelska 6 eller Programmering 1, kommer du att bli erbjuden att genomföra ett behörighetsgivande test. Blir du godkänd på testet blir du också behörig i ämnet.

För att bli erbjuden att göra testet behöver du skicka in din ansökan till oss via vår ansökningsportal yh-antagning.se. I samband med att vi granskar din ansökan kontaktar vi dig om vi ser att du saknar behörighet i något av de ämnen som anges ovan. Testet är gratis och sker digitalt på distans. Du får endast göra testet en (1) gång.

Saknar du den särskilda behörighet som krävs för att bli antagen till den utbildning du söker kan vi erbjuda dig att läsa en preparandkurs. I samband med att vi granskar din ansökan kontaktar vi dig om vi ser att du saknar behörighet. Våra preparandkurser gör dig enbart behörig till våra utbildningar på The Game Assembly.

Följande kurser erbjuds:

-Programmering 1
-Matematik 3

Mer information finns i samband med att du ansöker.

Om du saknar de formella behörighetskraven men anser att du har kunskaper för att klara av utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet eller annan utbildning, kan vi granska din reella kompetens. Om du åberopar reell kompetens behöver du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar, så som exempelvis arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg avseende ideella uppdrag eller arbetsprover.

Portfolio

Arbetsprover i din ansökan

Flera av våra utbildningar har som krav att du bifogar en portfolio, d.v.s. arbetsprover, i din ansökan till oss. Portfolion blir en del av det underlag som vi går igenom i urvalsprocessen för att se vilka sökande som är bäst rustade för att klara utbildningen. Mer information om vad som ska ingå i din portfolio finns på utbildningssidorna.

Tekniska begränsningar

Det finns vissa tekniska begränsningar att ta hänsyn till när du lämnar in din portfolio.

  • Varje verk/bild/video får omfatta högst 30MB
  • Länkar till andra online-tjänster så som Youtube eller Vimeo är inte giltiga som portfolioverk

Feedback

Under ansökningsperioden får vi ofta frågor om vi kan ge feedback på materialet. Dessvärre ger vi inte feedback på individuella portfolios. Detta gör vi inte då vi som bedömer det inskickade materialet vill ha så lite inflytande på dess innehåll som möjligt. Däremot har vi nedan samlat lite tips för respektive disciplin som vi hoppas att du kan ha nytta av.

Urvalsprocess

Vid urvalsprocessen går vi igenom dina ansökningshandlingar, så som betyg och intyg. I detta läge poängsätter vi även din portfolio om utbildningen du söker kräver inlämnande av sådan. Vissa utbildningar har, istället för portfolio, ett digitalt test som du ska genomföra. (Mer information om testet får du genom vår ansökningsportal.)

De ansökningar som får högst poäng efter att vi gått igenom dem kommer att gå vidare till nästa steg i urvalsprocessen, vilket är en intervju på plats på skolan.

Antagning

Du som ansöker till oss kan förvänta dig att få ditt antagningsbesked i slutet av juni. Exakt datum kan dock variera lite från år till år. Vänligen notera att detta gäller för våra långa Yh-program och då du ansöker under ordinarie ansökningsperiod.

Viktigt att du inte missar att tackar JA

Om du blir antagen till utbildningen är det viktigt att du svarar JA på antagningsbeskedet så fort som möjligt. Din plats går över till nästa sökande på tur om du inte svarar inom utsatt tid. Blir du däremot inte antagen till utbildningen sätter vi upp dig på en reservlista.

Observera: Du har endast möjlighet att gå en heltidsutbildning i taget hos oss på The Game Assembly. Om du har tackat JA till en utbildning och sedan får ett antagningsbesked till en annan utbildning du hellre vill gå behöver du tacka NEJ till den första utbildningen innan du kan tacka JA till den nya. Detta gör du enkelt i vår ansökningsportal.

Har du frågor om din ansökan?

Besök gärna vår FAQ.
Hittar du inte svaret där är du varmt välkommen att kontakta oss.