×
 

Hoppa till innehållet
 • Ca 10% av de som är aktiva i den svenska spelbranschen är utbildade på TGA

 • Fler än 9 av 10 är nöjda med sin utbildning och rekommenderar oss till andra

Ett verk föreställande en scen från mörk gränd med neonskyltar skapad av en studerande inom spelutveckling på The Game Assembly

Ledningsgrupper

The Game Assembly har en stark koppling till den svenska spelbranschen, bland annat genom dess ledningsgrupper. De företag som ingår i skolans ledningsgrupper ser till att utbildningarna håller hög kvalitet samt att utbildningarnas innehåll är relevant för arbetsmarknaden. De erbjuder även gästföreläsningar, studiebesök samt tar emot studerande på LIA. Nedan visas vilka företag som ingår i The Game Assemblys ledningsgrupper i Malmö och Stockholm.

Våra utbildningar

FAQ

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen samt ett godkänt betyg i Engelska 6 och Matematik 2 eller motsvarande kompetens. Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet hittar du här.

 • Nej, vi ger dessvärre inte feedback på individuella portfolios. Detta gör vi inte då vi som bedömer det inskickade materialet vill vi ha så lite inflytande på dess innehåll som möjligt. Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många spelutvecklarforumen på nätet. Kolla även på vad andra lägger upp! Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra?

 • Utbildningen riktar sig främst till dig som har ett kombinerat intresse för grafik, programmering och tekniska verktyg. Även om utbildningen även fokuserar på 3D verktyg och scripting (nodbaserad kodning) så krävs inga förkunskaper inom 3D eller programmering.

 • Som Procedural Artist behöver du kunna visa på både den grafiska förmågan och att du kan kommunicera tekniska lösningar. En Procedural Artist-portfolio kan bestå av det mesta som ligger i gränslandet mellan grafik och programmering. Scripts/tools, realtids-shaders, realtids-VFX, animationsriggar, procedurellt skapande av spelinnehåll (t.ex. noder), tech-demos och liknande passar utmärkt i en PA-portfolio.

  En rekommendation är att du väljer att visa en lösning du gjort i form av en video och kompletterar med någon grafik som en animation eller renderad bild.

 • Det finns en mängd olika saker du kan göra för att förbereda dig:

  1. Öva, öva, öva! Skaffa dig kunskap och erfarenhet, det kan vara inom 3D-modellering, texturering, animation och programmering. Det är absolut fördelaktigt att ha grundläggande kunskaper inom dessa områden, även om det inte är ett krav för utbildningen.
  2. Förbättra din problemlösningsförmåga och kreativitet: Procedural Artists måste ofta hitta olika lösningar på svåra tekniska utmaningar och hitta kreativa sätt att lösa problem.
  3. Visa upp vad du har gjort, och be om feedback: Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många spelskaparforumen på nätet.
  4. Anslut dig till en gemenskap: Det finns många olika gemenskaper av spelskapare online där du kan lära av andra och få feedback på ditt arbete. Anslut dig till några av dessa gemenskaper och lär av andra som har kunskap i området.
 • En procedural artist arbetar med att skapa visuella element med hjälp av procedurell generering. Procedurell generering innebär att skapa innehåll, såsom texturer, modeller, landskap, med hjälp av algoritmer och regler snarare än att skapa allt manuellt. Procedurella artister är ofta skickliga programmerare och grafiker som har en fördjupad förståelse för både visuell design och datalogik. Deras arbete kan hjälpa till att skapa dynamiska och variationsrika spelvärldar och upplevelser. Procedurell generering används ofta för att minska arbetsbördan och öka återanvändbarheten av spelresurser samtidigt som det ger spelarna unika och varierande upplevelser varje gång de spelar ett spel.

 • Technical artist är ett yrke som är både visuellt, grafiskt och tekniskt och som kan se väldigt olika ut beroende på vilken arbetsplats eller specialområde som man väljer att fokusera på. Generellt kan man säga att en Technical Artist är en person som har en djupare teknisk förståelse av hur varje del fungerar i produktionsprocessen. Under förproduktionen kan en Technical Artist vara delaktig i att ta fram nya arbetssätt och utvärdera nya programvaror innan dessa tas in i produktionen. De kan också bidra med teknisk expertis när det gäller visualisering och rendering av 3D-modeller och miljöer. Technical artists arbetar ofta tillsammans med art directors och tekniska direktörer för att säkerställa att tekniken stödjer konstnärliga visioner på bästa sätt. Läs mer om vad utbildningen innebär och se exempel på detta här.

 • Omställningsstudiestödet består av ett lån och ett bidrag. Du kan ansöka om bara bidraget, eller om både lån och bidrag. Bidraget motsvarar 80 procent av din tidigare inkomst, upp till ett maxbelopp.

  Läs mer här.

 • Det är två ansöknings­omgångar per år. När du kan ansöka beror på när du ska börja studera. Du ansöker om stödet hos CSN. Där hittar du också mer information om hur du gör, från när du kan söka stödet och hur mycket du kan få i studiestöd.

  Läs mer här

 • Det finns ett antal kriterier som du måste uppfylla för att kunna ta del av omställningsstudiestödet. Bland annat:

  • Du ska vara mellan 27 och 62 år.
  • Du ska vara etablerad och ha en aktuell anknytning till arbetsmarknaden.
  • Den utbildning du vill gå måste göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ge dig rätt till omställningsstudiestödet.

  Läs mer här.

 • Omställningsstudiestödet trädde ikraft 30 juni 2022 och tillämpas för studier efter den 31 december 2022. CSN tar emot ansökningar från och med den 1 oktober 2022.

 • Det finns en mängd olika saker du kan göra för att förbereda dig och bli bättre på spelanimation:

  Öva, öva, öva! Det mest uppenbara sättet att bli bättre på någonting är att öva. Ju mer du animerar, desto bättre kommer du att bli på att tolka rörelse och timing och att skapa realistiska och trovärdiga animationer.

  Lär dig om rörelse: För att skapa bra animationer måste du förstå hur människor och andra varelser rör sig i verkligheten. Läs böcker och titta på videor om kroppsspråk och rörelse och försök att överföra det du lär dig till dina animationer.

  Utforska olika animeringsstilar: Det finns många olika sätt att animera, så experimentera med olika stilar och se vad som fungerar bäst för dig.

  Använd rätt verktyg: Olika animeringsprogramvaror har olika styrkor och svagheter, så se till att du använder det verktyg som passar bäst för det du vill åstadkomma.

  Visa upp vad du har gjort, och be om feedback: Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många animationsforumen på nätet.

  Anslut dig till en gemenskap: Det finns många olika gemenskaper av animatörer online där du kan lära av andra och få feedback på ditt arbete. Anslut dig till några av dessa gemenskaper och lär av andra som är bra på spelanimation.

 • Portfolion skall innehålla fem animationer och/eller stillbilder som du gjort nyligen och som visar vad du behärskar som animatör. Alla typer av animationer är välkomna, vare sig det är flashanimation, stopmotion eller 3D-animationer. Det viktigaste är kvaliteten på dina animationer, och att visa att du har en känsla för animation. Här är några tips på hur du kan visa detta:

  Tips 1: I portfolion är det bra att kunna förmedla sin känsla och förståelse för ”de 12 animationsprinciperna” dvs. vikt, timing, spacing, arcs, overlapping etc. Tänk på att mångsidighet är ett plus. Om du har tänkt skicka in 5 st walkcycles är det kanske mer intressant att byta ut tre av dem mot andra animationer eller en stillbild av en karaktär som är emotionellt uttrycksfull och starkt poserad.

  Tips 2: Då det är en animationsutbildning så kommer animationer att väga tyngre än stillbilder, så ett tips är att prioritera rörlig bild. Med det sagt så är givetvis en bild på en riktigt bra poserad karaktär, som förmedlar en känsla eller berättar en historia med sitt kroppsspråk, även intressant.

  Tips 3: Tänk också på att kvalitet väger tyngre än kvantitet. Skicka hellre en kort, men bra, animation än en lång animation som inte är lika tekniskt välgjord. Förkunskap i riggning är även ett plus, och någonting som kan vara värt att inkludera i sin portfolio.

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen samt ett godkänt betyg i Engelska 6 eller att du kan styrka motsvarande kompetens. Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet hittar du här.

 • Spelanimation används för att skapa rörelse och liv i spelvärldar och karaktärer. Det kan inkludera allt från en karaktärs rörelser och uttryckssätt till fysiska effekter som explosioner och föremål som faller till marken samt att designa animerade sekvenser för cutscenes och andra speciella händelser i spelet. Spelanimation kan vara en komplicerad process eftersom det krävs att allt ser naturligt ut och fungerar tillsammans med andra element i spelet, såsom spelmekanik och handling. Spelanimation kan skapas med hjälp av olika tekniker, inklusive datorgrafik och motion capture, och det är en viktig del av att skapa en engagerande och trovärdig spelupplevelse.

 • Det finns en mängd olika saker du kan göra för att förbereda dig:

  Öva, öva, öva! Skaffa dig kunskap och erfarenhet, det kan vara inom 3D-modellering, texturering, animation och programmering. Det är absolut fördelaktigt att ha grundläggande kunskaper inom dessa områden, även om det inte är ett krav för utbildningen.

  Förbättra din problemlösningsförmåga och kreativitet: Technical Artists måste ofta hitta olika lösningar på svåra tekniska utmaningar och hitta kreativa sätt att lösa problem.

  Visa upp vad du har gjort, och be om feedback: Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många spelskaparforumen på nätet.

  Anslut dig till en gemenskap: Det finns många olika gemenskaper av spelskapare online där du kan lära av andra och få feedback på ditt arbete. Anslut dig till några av dessa gemenskaper och lär av andra som har kunskap i området.

 • Som Technical Artist så behöver man kunna visa på både den grafiska förmågan och att man kan kommunicera tekniska lösningar. En Technical Artist-portfolio kan bestå av det mesta som ligger i gränslandet mellan grafik och programmering. Scripts/tools, realtids-shaders, realtids-VFX, animationsriggar, procedurellt skapande av spelinnehåll, tech-demos och liknande passar utmärkt i en TA-portfolio.

  En rekommendation är att man väljer att visa en lösning man gjort i form av en video och kompletterar med någon grafik som en animation eller renderad bild.

 • Nej, vi ger dessvärre inte feedback på individuella portfolios. Detta gör vi inte då vi som bedömer det inskickade materialet vill vi ha så lite inflytande på dess innehåll som möjligt. Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många spelutvecklarforumen på nätet. Kolla även på vad andra lägger upp! Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra?

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen samt ett godkänt betyg i Engelska 6 och Matematik 2 eller motsvarande kompetens. Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet hittar du här.

 • Utbildningen riktar sig främst till de som har ett kombinerat intresse för grafik, programmering och tekniska verktyg. Utbildningen håller en hög nivå, så det är fördelaktigt om man redan har en viss insikt i hur en grafikproduktion fungerar. Huruvida du har erfarenhet av spelgrafik, spelmotorer, video eller filmproduktion har inte lika stor betydelse. Exempel på detta kan vara att man tidigare har hållit på med 3D eller Autodesk maya.

  Även om utbildningen även fokuserar på scripting (nodbaserad kodning) så krävs inga förkunskaper inom programmering för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

 • Det finns flera saker du kan göra för att förbereda dig inför ansökan, här är några tips:

  Bygg, bygg, bygg! Det finns flera motorer som är tillgängliga att ladda ner och att arbeta i, t.ex. Unreal EngineUnity och Source Engine. De olika motorerna har olika styrkor och svagheter, och det finns massor av tutorials tillgängliga om du inte har jobbat i dom tidigare.

   

  Se dig omkring: Studera andra spel och analysera hur deras nivåer är byggda. Tänk på hur de använder begränsningar, utmaning och belöningar för att skapa en meningsfull spelupplevelse. Kolla på referensbilder när du bygger och försök använda dom när du bygger utan att förlora din personliga vision.

   

  Visa upp ditt material och be om feedback: Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback på något av de många Leveldesigner-forumen på nätet. Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra? Du kan t.ex. engagera dig online på sidor som t.ex. MapcoreGDC Vault och World of Level Design.

   

  Läs böcker och artiklar om leveldesign och spelutveckling: även om det viktigaste för att bli bättre på leveldesign är att bygga och prova dig fram så det är även bra att läsa och utforska för att få en djupare förståelse för olika tekniker och metoder. En rekommendation är att kolla på ”The Art of Game Design: A Book of Lenses” (IBSN: 9781138632059)

 • Nej, vi ger dessvärre inte feedback på individuella portfolios. Detta gör vi inte då vi som bedömer det inskickade materialet vill ha så lite inflytande på dess innehåll som möjligt. Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många Leveldesigner-forumen på nätet.

  Kolla även på vad andra lägger upp! Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra? Engagera dig online på sidor som t.ex. MapcoreGDC Vault och World of Level Design.

 • Portfolion för Leveldesign består av två delar: en obligatorisk och en frivillig. Den första delen kommer bestå av att designa ett speläventyr utifrån specifika förutsättningar som bestäms inför varje års ansökning. Alla instruktioner kring detta kommer du att få tillgång till när du registrerar din ansökan. Den andra, frivilliga, delen är att skicka in fem verk som visar upp din kreativa förmåga. Det kan vara allt från fotografi, måleri, animering eller modellering. Det viktiga är att du visar upp sådant som du tycker visar att du hade kunnat bli en bra Leveldesigner.

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen samt ett godkänt betyg i Engelska 6. Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet hittar du här.

 • Leveldesign, även kallat ”bandesign” är processen att skapa banor, nivåer och uppdrag i ett spel. Det Leveldesignern gör är att pussla ihop spelet och banorna till den slutprodukt som spelaren upplever. Detta behöver inte alltid vara världar av träd och hus, utan Leveldesigners skapar även pusselkartor och andra abstrakta spel. Detta kräver en stark känsla för design och en förståelse hur olika komponenter arbetar tillsammans och Leveldesigners behöver även en viss insikt i skriptning och grafik för att få kartor att fungera rent mekaniskt. Oavsett vad man jobbar med så kommer designaspekten att vara en central del av yrket.

 • Det bästa du kan göra inför antagningstesterna är att fräscha upp dina kunskaper i Programmering 1, Matematik 3b/3c. Ett tips kan vara att titta på NOG-delen på gamla högskoleprov, då de prövar förmågan att tänka logiskt med hjälp av matematiska problem.

  Fortsätt utforska och testa för att lära dig nya saker. I början av spelutbildningen kommer vi att arbeta i spelmotorn Unity, som är gratis att ladda hem, och det finns mängder med tutorials på nätet. Ett sätt att lära sig mer är att ladda ner motorn och prova på att använda den redan innan utbildningens start. Det huvudsakliga programmet vi kommer att använda för programmering i utbildningen är Visual Studio. Detta är även gratis och tillgängligt att ladda ner hemma.

  Om du är obekant med konceptet “class” inom programmering, ta en snabb titt på detta då detta brukar vara den första stora tröskeln för många som är nya inom programmering. Här är två tips på tutorials från cplusplus.com och YouTube.

  Även om utbildningen ges på svenska så ingår en hel del litteratur på engelska. Om du är ovan vid att läsa böcker om kod och/eller på engelska så rekommenderar vi även att du börjar träna din läsvana redan innan utbildningen. Den första boken på utbildningen är ”C++ Primer” (ISBN: 9780321714114).

 • Sökande till spelprogrammering kommer först att genomföra ett digitalt test hemifrån. De med högst poäng kommer sedan att bli kallade på intervju och få genomföra test på plats.

  Programmeringstestet genomförs inte i något speciellt språk, utan innehåller mer generella programmeringsfrågor.

 • Spelprogrammerare skriver kod som gör handlingar i spelet möjliga. Detta handlar om att ta det material som skapats och ge det liv. Spelprogrammerare kan även utveckla olika inriktningar i arbetslivet såsom AI, Engine, Gameplay, Tools med mera.

 • Det finns flera saker du kan göra för att förbereda dig inför ansökan, här är några tips:

  Fortsätt öva och utforska nya saker: det finns program som är gratis och går att ladda ned hemma, t.ex. Blender, och tutorials tillgängliga på YouTube.

  Se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback: Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många spelgrafikerforumen på nätet. Kolla även på vad andra lägger upp! Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra?

 • Spelgrafiker, även kallat Game Artists, är ansvariga för att skapa 2D eller 3D-grafik för de visuella elementen i spelskaparprocessen. Det kan gälla att skapa grafik till karaktärer, texturer, färgsättning, ljussättning, omgivning eller annan grafik som kommer att inkluderas i spelet. En stor del av att vara spelgrafiker är att kunna visualisera hur spelet skall se ut, och att bidra med att sätta stämningen i spelet.

 • Som sökande behöver man ha uppehållstillstånd i Sverige som är oberoende av dina studier på skolan. Redan när du söker till skolan behöver du kunna visa upp ett uppehållstillstånd som täcker hela utbildningsperioden.  

 • The Game Assembly har Öppet hus flera gånger om året, både i Stockholm och Malmö. När datumen närmas publiceras datumen på både hemsidan, Facebook och Instagram – så håll utkik! 

 • Nej, vi kan tyvärr inte ge feedback på individuella portfolios. Detta gör vi inte då vi som bedömer det inskickade materialet vill vi ha så lite inflytande på dess innehåll som möjligt. Det bästa tipset är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga, men det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många animationsforumen på nätet. Kolla även på vad andra lägger upp! Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra?

 • Som animatör är det viktigt att kunna förmedla en känsla genom komposition, val av perspektiv och posering då det i regel är starka poser och silhuetter man blockar ut sin animation med. Att vara duktig på teckning är absolut ett plus, men inte ett krav för att bli en bra animatör. Många spelanimatörer använder sig av olika slags verktyg för att skapa sina animationer, inklusive 3D-modelleringsprogram och motion capture-teknik, och dessa verktyg kräver inte att man kan teckna på traditionellt sätt. Så länge du har en god förståelse för rörelse och timing och kan skapa trovärdiga animationer, kan du bli en bra spelanimatör oavsett om du kan teckna eller inte.

 • Vi tillhandahåller en grundläggande utbildning i Autodesk Maya, som alla animatörer tar del av, samt en introduktionskurs i 3D-animation där alla studerande går igenom grunderna för animation. Det är dock ett plus om du redan är har erfarenhet av att jobba i 3D-program. Under utbildningen animerar man både i 2D och i 3D. Även om du vet att du inte kommer att arbeta med 3D i framtiden så kommer du med mycket stor sannolikhet att arbeta med människor som gör det, det gör detta till en viktig del av utbildningen.

  Om du har förkunskaper i 3D, kolla även in utbildningen Technical Artist.

 • En Game Designer har en roll i spelindustrin som inte bara kräver kunskap om spel och dess bakomliggande system, utan även i det specifika spelföretaget och teknologin som driver den. Därför kan det vara svårt att få jobba som Game Designer som ditt första jobb, det är ofta något man växer in i efter flera år inom industrin. Med det sagt så är Leveldesign eller Gameplaykodare bra första steg.

  Leveldesignutbildningen på The Game Assembly kommer ge dig en solid kunskapsbas om Game Design och om hur man implementerar design i spel och spelvärldar, men du kommer inte examineras som en renodlad Game Designer.

 • Nej, för att ansöka till spelprogrammerare krävs ingen portfolio. I stället genomför de sökande ett antal tester som antagningsprov.

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen samt godkänt betyg följande kurser:

  1. Grundläggande yrkeshögskolebehörighet
  2. Minst godkänt i Engelska 6 eller motsvarande
  3. Minst godkänt i Matematik 3b/3c eller Matematik C
  4. Minst godkänt i Programmering 1 eller motsvarande

  Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet hittar du här.

 • För behörighet till utbildningen krävs Programmering 1 eller motsvarande utbildning. Under utbildningens gång så kommer du även att lära dig programmeringsprinciper från grunden.

 • Nej, vi ger dessvärre inte feedback på individuella portfolios. Detta därför att vi som bedömer det inskickade materialet vill ha så lite inflytande på dess innehåll som möjligt.

  Vårt bästa tips är att se dig omkring, visa upp ditt material och be om feedback. Det är exempelvis jättebra att visa upp ditt material för vänner eller anhöriga. Det är också en bra idé att visa upp ditt material för andra personer som kan ge konstruktiv feedback, t.ex. på något av de många spelgrafikerforumen på nätet. Kolla även på vad andra lägger upp! Hur förhåller du dig till det som redan finns där? Vad kan du tänka dig att tillföra?

 • Du behöver ladda upp fem bilder, max 30 Mb per verk, med det senaste och det bästa du har gjort. Det kan vara fotografier, konceptbilder, skisser, färdiga målningar, renderade 3D-modeller eller scener alternativt traditionella studier från foto eller verkligheten. Vi accepterar både digitala och traditionella verk.

  Vi är intresserade av vad du har gjort fram till idag. Det vi tittar på i din portfolio är bland annat hur pass bekväm du är med ditt bildskapande. Detta gäller hur driven du är rent tekniskt men också vad du berättar med bild och hur du förmedlar det. Framför allt vill vi se vad du väljer att visa upp för att visa upp att du kan bli en bra spelgrafiker.

  Tips inför att du sätter ihop din portfolio:

  • Vi vill se en tydlig, och överskådlig, portfolio
  • Vi kommer att titta på din förmåga att uttrycka form, färg, komposition, narrativ och känsla
  • Verk som styrker teknisk kompetens är meriterande
 • Som grafiker är din uppgift att skapa visuellt intressant och läsbart material, både rörligt och stilla sådant. Därför underlättar det om du har en förståelse för linje, färg och komposition samt att du på ett tydligt sätt kan förmedla din tanke via bild. Är du helt ointresserad av att teckna och måla så behöver du på annat sätt visa att du vill arbeta med grafik (animation, teknisk grafik, foto, rendering, modellering eller dylikt).

 • Nej, det finns inget krav på förkunskaper i 3D innan du påbörjat utbildningen. Med det sagt, så har all grafik till våra spelprojekt i utbildningen koppling till 3D. Vi tillhandahåller en grundläggande utbildning i Blender, som alla grafiker tar del av. Målet är att du skall kunna skapa, texturera, rigga och animera dina egna 3D-modeller. Även om du vet att du inte kommer att arbeta med 3D i framtiden så kommer du med stor sannolikhet att arbeta med människor som gör det, och därför är det viktigt att förstå hur processerna fungerar och vilka behov som finns.

  Om du har förkunskaper i 3D, kolla även in utbildningen Technical Artist.

 • För att vara behörig krävs att du har en gymnasieexamen inklusive ett godkänt betyg i Engelska 6. Mer information om Yrkeshögskolor och behörighet finner du här: www.yrkeshogskolan.se.

 • Nej, boende ordnar den studerande själv.

  Malmö
  Vi rekommenderar att ta kontakt med Studentbostäder (Heimstaden) i Malmö, samt ställer dig i kö hos boplatssyd. Basecamp ligger väldigt nära skolan och har studentlägenheter.
  Du kan även höra med studerande på skolan om de vet någon som ska flytta.

  Stockholm
  Vi rekommenderar att ta kontakt med Studentbostäder i Stockholm, samt ställer dig i kö hos bostadsförmedlingen.
  För boende i Stockholm är ett tips att hålla utkik på skolans Discord, som har en boendekanal som brukar vara extra aktiv under juni-augusti.

 • Det personliga brevet är, precis som för en jobbansökan, en text på max ett A4 där du skriver kort om vem du är, vad du gör idag, vad du har gjort tidigare och varför du vill gå den utbildning du söker till. Det är inte en obligatorisk del av ansökningsprocessen, men vi rekommenderar att ni inkluderar det i er ansökan.  

 • Du skickar in de betyg du har så långt fram till dess du skickar in ansökan. För de som går i gymnasiet finns det möjlighet att komplettera med de fullständiga betygen senare. All information framgår på ansökningsportalen när denna är öppen.

 • Alla våra basutbildningar i Sverige hålls på svenska och därför krävs god förståelse av språket för att kunna tillgodogöra sig kursernas innehåll.  För grundläggande behörighet (enligt MYHs regelverk) krävs minst betyget G i Svenska A/1 på gymnasienivå.  

  Alltså behöver sökande från utlandet, som inte har ett svenskt gymnasiebetyg, kunna uppvisa ett betyg/intyg på att denne har klarat svenska på gymnasienivå för att anses ha grundläggande behörighet. Då SFI inte är motsvarande gymnasienivå motsvarar detta ej Svenska A/1. 

 • Alla våra utbildningar är kostnadsfria och CSN-berättigade. 

 • Basutbildningarna Spelprogrammering, Leveldesigner, Spelanimatör, Spelgrafiker, Technical Artist och Procedural Artist erbjuds endast som heltidsstudier på plats. The Game Assembly driver även kompetenshöjande utbildningar för de som redan är aktiva inom spelbranschen, i vissa fall sker dessa på distans. 

 • The Game Assembly är en yrkeshögskola med heltidsutbildningar på 2,5 eller 1,5 år, där en tredjedel är praktik. Då utbildningarna är relativt korta innebär det att det är ett högt studietempo och för att klara av studierna behöver de studerande vara på skolan från kl 9.00 till kl 18.00 varje vardag. 

  Under utbildningstiden på skolan varvas individuell utveckling i de disciplinspecifika kurserna med tvärdisciplinära spelprojekt. Detta innebär att hälften av studietiden går ut på att faktiskt bygga spel vilket gör att våra studerande upprepade gånger genomgår hela spelskapandeprocessen, från idé till spelbart spel. Upplägget på studierna syftar till att efterlikna en arbetsplats för att på bästa sätt förbereda de studerande på ett arbete i spelbranschen. 

  De sista 5–7 månaderna på utbildningarna utgörs av LIA (Lärande i arbete), vilket innebär att de studerande gör praktik ute hos företag. Det ger de studerande möjlighet att befästa de kunskaper de lärt sig på skolan genom att arbeta med spelutveckling i branschen. 

Upptäck TGA på Youtube